Υπάρχουν αντενδείξεις;

 In

Δεν υπάρχει αντένδειξη και μπορεί να χορηγείται συνεχώς. Το διάστημα όμως, καλό θα είναι να το ορίσει ο κτηνίατρος, σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σε περίπτωση που γίνεται ταυτόχρονη χορήγηση με αντίστοιχες κλινικές δίαιτες, καλό θα ήταν να γίνονται μετρήσεις οξύτητας του ούρου, ώστε να αποφευχθεί η μεγάλη οξινοποίηση που ενδεχομένως να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, όπως οξαλικούς λίθους.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search