Γιατί υπάρχει διαφορετικό προϊόν για το σκύλο και διαφορετικό για τη γάτα;

 In

Για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ποσοτικός. Η γάτα συνήθως δεν ξεπερνά τα 5 κιλά, ενώ η πλειοψηφία των σκύλων είναι πιο μεγαλόσωμοι, επομένως απαιτούν και την περισσότερη ποσότητα που προσφέρει το UrinoVet dog. Ο δεύτερος λόγος είναι πρακτικός. Η γάτα τρώει πιο δύσκολα τα δισκία. Επομένως το UrinoVet cat είναι σε μορφή twist off κάψουλας, που μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρη, όμως μπορεί να κοπεί το κεφάλι της κάψουλας και να χορηγηθεί το περιεχόμενο απ` ευθείας στο στόμα της γάτας ή να ανακατευτεί με το φαγητό.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search